Tilsluttede med medlemskab Priser gældende fra 1.4.2017 - 31.12.2017
Nyt medlemskab 4.000,00
Fuldpakke 1.425,00 pr. kvartal.
Mellempakke 855,00 pr. kvartal. 
Grundpakke 315,00 pr. kvartal. 
Tilsluttede uden medlemskab Priser gældende fra 1.4.2017 - 31.12.2017
Medlemskab Ikke nødvendigt
Fuldpakke 1.515,00 pr. kvartal. (505,00 pr. måned)
Mellempakke 945,00 pr. kvartal. (315,00 pr. måned)
Grundpakke 405,00 pr. kvartal. (135,00 pr. måned)

Nye tilslutninger:

Der skal betales leje forud for resten af indeværende kvartal ved nye tilslutninger, plus eventuel gentilslutning/ændring af pakke. I praksis betyder det:

Tilmelding i løbet af januar forudbetales leje for februar + marts + tilkobling/ændring af pakkevalg kr. 375. Tilmelding i løbet af februar forudbetales leje for marts + tilkobling /ændring af pakkevalg kr. 375. Tilmelding i løbet af marts forudbetales leje for april, maj og juni + tilkobling/ændring af pakkevalg kr. 375. O.s.v. for øvrige måneder… Nævnte svarer helt til betalingsbetingelserne for alle allerede tilsluttede uden medlemskab..

 
 
Fællesudgifter
Overtagelse 0 kr. (Hvis det meddeles til foreningen inden afbrydelse).
Gentilkobling 375 kr.
(Hvis der er etableret stikledning og tilkoblingen foretages i abonnent kasse).
Flytning 0 kr.
(Der opkræves ikke gebyr hvis der flyttes til adresse hvor der i forvejen er signal, og der ikke skal ændres på pakkestørrelse)
Flytning 375 kr.
(Flytning fra en adresse hvor der skal fortages en tilslutning, eller ændring af pakkestørrelse. Prisen er eksklusive eventuel etablering af stikledning på ny adresse)
Rykkergebyr 100 kr.  

Pakkevalg og ændringer af pakkevalg

Pakkevalg ved gentilslutning koser ikke noget (Ud over gentilslutningsgebyr kr. 375,-)
Ønsker man anden pakke end eksisterende pakke koster det kr. 375,- for pakkeskift
 
 
 
Pakkeskift
Opgradering 375 kr. kan foretages hele året.
Nedgradering 375 kr.
kan ske med mindst 1 måneds varsel før hvert månedsskifte (F.eks senst 31. januar for at nedgradere fra 1. marts)

Betaling

Ved betaling anvendes konto:Handelsbanken, Videbæk reg. nr. 7639 konto nr. 2008991, eller Swipp til 81116920

Priser

Alle priser er inklusive moms, copydan og andre afgifter.

Opsigelse

Opsigelse af lejeaftale (Tilsluttede uden medlemskab) kan ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af hvert kvartal (Altså senest 28. februar for at kunne opsige pr 31 marts. – senest 31.maj for at kunne opsige udgangen af juni – osv.

Kontingent

Kontingentandelen for tilsluttede med medlemskab udgør i 2016 kr. 85,- pr. måned.