Carsten Bager og Arne Jensen genvalgt til bestyrelsen. Leif Rasmussen og Johannes Krogsgaard valgt til suppleanter..

TV-pakkerne fortsætter uændret.

Kontingent 2.-4. kvartal 2017 for tilsluttede med medlemskab:
Grundpakke kr. 315,- pr. kvartal. Mellempakke kr. 855,- pr. kvartal. Fuldpakke kr 1425,- pr. kvartal.

Køb af medlemskab uændret kr. 4000,- incl. moms.

Forslag om vedtægtsændringer kunne ikke vedtages, da 2/3 af foreningens samtlige fuldt stemmeberettigede medlemmer ikke var mødt.