De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer om ændring af navn, bestyrelsessuppleanter og udvidelse af bestyrelsen blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2017.

Der udarbejdes snarest nye revidere vedtægter, som vil blive tilgængelige på hjemmesiden snarest muligt.