Jævnfør vedtægternes §17 stk. 6 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i marts være formanden i hænde seneste den 10 februar.

 

Forslag kan sendes til post@viaf.dk

 

Bestyrelsen